Origin Data Management

Obsah

Jak filtrovat a spustit předem nakonfigurované pracovní postupyKrok

Zvolte ikonu pro příslušný pracovní postup.

  • Filtrovaný výběr nainstalovaných softwarových aplikací se otevře v aplikaci Content Manager.

  • V případě naváděného pracovního postupu: V příslušné softwarové aplikaci se otevře první krok předem nakonfigurovaného pracovního postupu.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09