Origin Data Management

Obsah

Parametry pro typ požadavku = PATIENT

Tato tabulka obsahuje popis parametrů pro typ požadavku PATIENT v odkazu IHE podporovaném aplikací Origin Server. Tato tabulka je částečnou referencí z tabulky 4.106.4.1.2-1 ve standardu IHE.

ParametrREQPopisPoznámky
PatientIDRIdentifikuje subjekt požadovaných studií. Jeho hodnota bude obsahovat identifikaci přiřazující autority.

Bude formátováno jako datový typ HL7® CX podle požadavků specifikovaných pro transakci Patient Identity Feed (viz ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientNameOPomáhá při identifikaci subjektu požadovaných studií v případě, že parametr patientID není rozpoznán.Bude kódováno ve formátu DICOM PN.
lowerDateTimeOSlouží k omezení nejstaršího data/času studie.Bude kódováno v primitivním formátu dateTime XML.
upperDateTimeOSlouží k omezení posledního data/času studie.Bude kódováno v primitivním formátu dateTime XML.
mostRecentResultsOPočet nejnovějších studií, které budou zařazeny do odpovědi.Vynechání tohoto parametru znamená, že server rozhodne, kolik výsledků vrátí.
modalitiesInStudyOTento atribut identifikuje jednu nebo několik požadovaných modalit pomocí hodnot modality DICOM oddělených čárkou.Vybere každou studii, která obsahuje řadu s některou ze specifikovaných hodnot modality.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09