Object Management Object Manipulation

Komma igång

Bakgrund

Object Manipulation gör att du kan granska och ändra objekt. Programmet har funktionen att manipulera objekt med olika kontureringsverktyg.

Bildkvalitet

Object Manipulation påverkas mycket av datauppsättningarnas kvalitet. Följaktligen bör en bättre bildkvalitet i allmänhet få en positiv inverkan på kvaliteten på den resulterande segmenteringen. Därför rekommenderar Brainlab följande specifikationer:

  • Fler än 100 snitt
  • Mindre än 1 mm i planupplösning
  • Om möjligt bör synfältet vara så stort som möjligt
  • Högt kontrast- till vävnadsförhållande (d.v.s. god sikt över de olika vävnadsklasserna)
  • Högt signal-till-brusförhållande
  • Olika submodaliteter tillgängliga (T1, T2, FLAIR)
Art. nr 60917-69SV

Datum zveřejnění: 2019-04-18