Object Management Object Manipulation

Upravovanie objektov s operáciami

Základné informácie

Ktorúkoľvek z nasledujúcich operácií je možné vykonať na existujúcom objekte alebo na objekte, ktorý bol upravený pomocou funkcií vykreslenia obrysov.

Overovanie objektov

Citlivosť nástrojov závisí od rôznych faktorov (napr. od faktora zväčšenia). Preto, ak sa má objekt používať v následných krokoch liečby, vždy starostlivo overte, či bol objekt upravený správne a či je vhodný na jeho budúce určené použitie.

Dostupné operácie

Tlačidlo

Funkcia

OpisCopy

Vytvorí kópiu existujúceho objektu.Union

Vytvorí nový objekt z dvoch alebo viacerých zlúčených objektov.Subtraction

Vytvorí nový objekt odčítaním jedného alebo viacerých objektov od iného.Intersection

Vytvorí nový objekt z prieniku dvoch alebo viacerých objektov.Margin

Zmenší alebo zväčší výsledok operácie.Smooth

Vyhladí obrysy výsledku operácie.

Výrobok č. 60917-69SK

Datum zveřejnění: 2018-11-22