Object Management Object Manipulation

Modyfikowanie obiektu poprzez jego przetwarzanie

Informacje ogólne

Wszystkie z poniższych operacji można wykonać na istniejącym obiekcie lub na obiekcie, który został zmodyfikowany za pomocą funkcji poprawy kształtu.

Przeglądanie obiektów

Czułość narzędzia zależy od kilku czynników (np. czynnik powiększania). Dlatego, jeśli dany obiekt ma być stosowany w dalszym postępowaniu terapeutycznym należy zawsze dokładnie sprawdzić, czy obiekt został prawidłowo zmodyfikowany i nadaje się do zamierzonego użycia w przyszłości.

Dostępne operacje

Przycisk

Funkcja

OpisCopy

Utworzenie kopii istniejącego obiektu.Union

Utworzenie nowego obiektu z połączenia dwóch lub więcej istniejących.Subtraction

Utworzenie nowego obiektu poprzez odjęcie jednego lub więcej obiektów od istniejącego obiektu.Intersection

Utworzenie nowego obiektu poprzez rozcięcie dwóch lub więcej istniejących.Margin

Zawężenie lub poszerzenie wyników przetwarzania.Smooth

Wygładzenie konturów obiektu będącego wynikiem operacji.

Nr art.: 60917-69PL

Datum zveřejnění: 2018-11-29