Object Management Object Manipulation

Uruchamianie aplikacji Object Manipulation

Krok

1.

Wybrać pacjenta lub dodać nowego pacjenta.

2.

W odpowiedniej kategorii wybrać planowany schemat postępowania.

3.

Wybrać żądany zestaw danych pacjenta i wybrać OK.

4.

W zależności od konfiguracji oprogramowania wyświetli się lista różnych aplikacji. Wybrać Object Manipulation w celu uruchomienia oprogramowania.

Nr art.: 60917-69PL

Datum zveřejnění: 2018-11-29