Object Manipulation

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Object Manipulation pozwala przeglądać i modyfikować obiekty. Aplikacja zapewnia funkcje umożliwiające tworzenie nowego obiektu, kopiowanie istniejącego obiektu lub poprawianie kształtu obiektu.

Nr art.: 60917-43PL

Datum zveřejnění: 2018-03-21