Object Management Object Manipulation

Utføre en objektoperasjonTrinn

1.

Åpne fanen Operations .

2.

Velg ønsket operasjon for å opprette et nytt objekt.

  • Slik kopierer du et objekt:
    • Velg Copy, og velg et objekt fra listen.
  • Slik utfører du en sammenslåing (vist på bildet over), subtraksjon eller krysning:
    • Velg Union, Subtraction eller Intersection, og velg deretter to eller flere objekter fra listen.

3.

Hvis du vil modifisere margene på et eksisterende objekt eller et nyopprettet objekt , velger du:

  • Smooth og bruker glidebryteren til å justere jevnheten til konturene
  • Margin og bruker glidebryteren til å justere margbredden
    • Velg Advanced for å bruke flere glidebrytere for mer detaljert justering.

4.

Når du er fornøyd med operasjonen, velger du Store under OPERATION PREVIEW .

5.

Det åpnes en dialogboks som viser standardegenskapene til det nye objektet. Juster egenskapene etter behov.

6.

Velg OK for å lagre det nye eller modifiserte objektet.

Art. nr. 60917-69NO

Datum zveřejnění: 2019-04-25