Object Management Object Manipulation

Školení a dokumentace

Školení Brainlab

K zajištění bezpečného a patřičného používání doporučuje společnost Brainlab před použitím systému, aby se všichni uživatelé zúčastnili školícího programu pořádaného zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Varování

Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného pacienta a zákrok přijatelné.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat s opatrností.

Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:

  • pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
  • měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručkaObsah

Uživatelské příručky k programu

  • Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou navigaci
  • Popis nastavení systému op. sálu
  • Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwaru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typicky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů

Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka pro čištění, dezinfekci a sterilizaci

Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému

Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému, včetně technických specifikací a dodržování norem

Číslo výrobku: 60917-69CS

Datum zveřejnění: 2019-10-24