Object Management Object Manipulation

Brush 3DKrok

1.

Vyberte objekt k manipulaci.

2.

Otevřete kartu Contouring , vyberte možnost Brush 3D a poté zvolte Brush .

3.

Pomocí nástroje Brush můžete rozšířit tvar objektu, zatímco nástroj Erase slouží ke zmenšení tvaru.

  • V případě potřeby pomocí posuvníku upravte vlastnost Brush Size .
  • Jak budete upravovat obrysy, bude se zobrazovat (měnící se) objem objektu .
  • Chcete-li úpravy zrušit, vyberte možnost Undo (pokud tuto volbu zvolíte vícekrát, budete postupně rušit další provedené změny).

4.

Jakmile bude manipulace s objektem dokončena dle představ, zrušte výběr objektu.

Všechny úpravy se automaticky uloží.

Číslo výrobku: 60917-69CS

Datum zveřejnění: 2019-10-24