Microscope Navigation

Microscope Navigation

Informacje ogólne

Mikroskopy różnych producentów można skonfigurować na potrzeby używania z systemami nawigacyjnymi firmy Brainlab. Połączenie między mikroskopem chirurgicznym a systemem do nawigacji firmy Brainlab jest nawiązywane za pośrednictwem dedykowanego przewodu do integracji mikroskopu.

System nawigacyjny może określić kierunek widzenia, punkt ogniskowania oraz średnicę pola widzenia mikroskopu i może wyświetlić te informacje na ekranie nawigacyjnym.

Aby skonfigurować mikroskop:

  • Zestaw adapterów mikroskopu musi zostać zamocowany do mikroskopu.
  • Mikroskop i system do nawigacji muszą być połączone za pomocą właściwego przewodu do integracji mikroskopu.

Więcej informacji na temat zestawu adapterów mikroskopu znajduje się w instrukcji obsługi instrumentu do optycznego systemu wykrywania do zabiegów czaszkowych/otolaryngologicznych.

Przed użyciem

Przed przystąpieniem do nawigacji mikroskopowej należy przeczytać odpowiednią instrukcję obsługi oprogramowania.

Nr art.: 60920-15PL

Datum vydání: 2020-05-26