Microscope Navigation

Microscope Navigation

Generell informasjon

Mikroskoper fra ulike produsenter kan settes opp for bruk med Brainlabs navigasjonssystemer. Tilkoblingen mellom det kirurgiske mikroskopet og Brainlab-navigasjonssystemet opprettes med en spesiell mikroskopintegrasjonskabel.

Navigasjonssystemet kan bestemme visningsretning, fokuspunkt og synsfelt-diameteren til mikroskopet og vise informasjonen på navigasjonsskjermbildet.

Sette opp et mikroskop:

  • Et mikroskopadaptersett må kobles til mikroskopet.
  • Mikroskopet og navigasjonssystemet må kobles til ved bruk av riktig mikroskopintegrasjonskabel.

For mer informasjon om mikroskopadaptersettet, se brukerveiledning for kranie-/ØNH-instrumentet for optisk sporing.

Før bruk

Les den relevante brukerveiledningen for programvaren før mikroskopnavigasjon utføres.

Art. nr. 60920-15NO

Datum vydání: 2020-05-26