Microscope Navigation

Microscope Navigation

Yleistä tietoa

Brainlabin navigointijärjestelmien kanssa voidaan käyttää useiden valmistajien mikroskooppeja. Kirurgisen mikroskoopin ja Brainlabin navigointijärjestelmän välinen liitäntä tapahtuu tarkoitukseen suunnitellulla mikroskoopin yhdistämiskaapelilla.

Navigointijärjestelmä pystyy tunnistamaan mikroskoopin katselusuunnan, tarkennuspisteen, kuvakentän sekä kentän halkaisijan ja näyttämään nämä tiedot navigointinäytössä.

Mikroskoopin valmistelu:

  • Mikroskooppiin on kiinnitettävä mikroskooppisovitinsarja.
  • Mikroskooppi ja navigointijärjestelmä on yhdistettävä oikealla mikroskoopin integrointikaapelilla.

Lisätietoja mikroskooppisovitinsarjasta löytyy optisen kraniaalisen/KNK-järjestelmän seurantainstrumenttien käyttöohjeesta.

Ennen käyttöä

Lue asianmukainen Ohjelmiston käyttöohje ennen mikroskooppinavigointia.

Art. nro: 60920-15FI

Datum vydání: 2020-05-26