Microscope Navigation

Připojení k systému Curve 1.0

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty systému Curve 1.0 podle následujících schémat.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26