Microscope Navigation

Připojení k systému Kick 1.x a Kick 2.x

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty systému Kick podle následujících schémat.

Zeiss OPMI PenteroZeiss OPMI PENTERO 800/PENTERO 900Č.

Součást

Kabel adaptéru SVHS na 2BNC

FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26