Microscope Navigation

Použití systému

Stručný popis zařízení

Microscope Navigation je software pracující na platformě Brainlab IGS nebo pod navigačním systémem Brainlab, který sestává z počítače, displeje a sledovací kamery s infračerveným (IR) snímáním. Lze jej používat v kombinaci s jiným softwarem Brainlab pro obrazově řízenou chirurgii (IGS – Image Guided Surgery). K propojení mezi chirurgickým mikroskopem a navigačním systémem Brainlab slouží speciální propojovací kabel mikroskopu. Tento software vyvinutý pro účely podpory při operacích s použitím chirurgického mikroskopu propojuje pohled mikroskopu s obrazovými daty z předoperačního vyšetření pacienta a poskytuje informace založené na:

• zorném poli při pohledu přes mikroskop.

• poloze mikroskopu vůči pacientovi.

• zdravotních obrazových datech pacienta.

Během operace je sledována poloha mikroskopu, aby bylo možné zobrazit/promítnout snímaná obrazová data pacienta přes příslušné zobrazení anatomie pacienta na monitoru nebo na HUD mikroskopu (Head-Up Display).

Pro lepší orientaci je na příslušném místě v sadě snímků pacienta zobrazena optická osa a ohniskový bod. Ohniskový bod lze zobrazit také v připojené navigační aplikaci. Software je vybaven funkcemi k ověření a úpravě snímků pacienta snímaných softwarem IGS pro obrazově řízenou chirurgii.

Software dále zajišťuje motorizované pohybové funkce podporovaných chirurgických mikroskopů.

Účel použití a indikace k použití

Microscope Navigation je zařízení, které v kombinaci s navigačním systémem Brainlab a kompatibilním přístrojovým vybavením slouží jako obrazem řízený systém pro plánování a navigaci umožňující provádění otevřených a minimálně invazivních operačních zákroků.

Propojuje nástroj a zobrazení operačního pole (např. video, zobrazení pomocí chirurgického mikroskopu) s prostorem virtuálního počítačového obrazu na základě obrazových dat pacienta zpracovávaných navigační pracovní stanicí.

Zařízení je určeno k použití při zdravotních obtížích, při nichž lze na základě snímků anatomie pacienta (CT, CTA, RTG, MR, MRA a ultrazvukových) identifikovat referenci vůči rigidní anatomické struktuře.

Místo použití

Aplikace je vyvinuta pro provoz na platformě Brainlab IGS nebo pod navigačním systémem používaným v nemocničním prostředí, konkrétně v prostorách vhodných pro chirurgické zákroky (např. operační sály).

Uživatelské profily

Předpokládaný uživatelský profil je definován následovně:

  • Software, hardware a platformy Brainlab používají chirurgové (neurologická, ortopedická, spinální, traumatologická chirurgie), asistenti chirurga a sálové sestry.
  • Hardware a platformy Brainlab jsou obsluhovány zaškoleným personálem operačních sálů a údržbu zajišťují zaškolení pracovníci společnosti Brainlab.

Dotčená skupina pacientů

Pro pacienty neexistují jakákoli demografická či regionální omezení. O tom, zda se při určitém zákroku použije tento systém, rozhoduje chirurg.

Opatrné zacházení s technickým vybavením

Upozornění

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26