Microscope Navigation

Připojení k systému Curve Navigation

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty systému Curve Navigation podle následujících schémat.

ZEISS Pentero, PENTERO 800 / PENTERO 900ZEISS KINEVO 900 (pokročilé rozhraní LAN), TIVATO 700 (pokročilé rozhraní LAN)Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26