Microscope Navigation

Připojení k systému Curve 1.0

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty systému Curve 1.0 podle následujících schémat.

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900, KINEVO 900 (dříve rozhraní ODU)Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26