Microscope Navigation

Připojení k systému Curve Ceiling-Mounted

Jak provést připojení

Připojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a příslušnými porty systému Curve Ceiling-Mounted podle následujících schémat.

Zeiss OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900, KINEVO 900 (dříve rozhraní ODU)Zeiss TIVATO 700Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26