Microscope Navigation

Microscope Navigation

Všeobecné informace

Mikroskopy různých výrobců lze nastavit pro použití s navigačními systémy Brainlab. K propojení mezi chirurgickým mikroskopem a navigačním systémem Brainlab slouží speciální propojovací kabel mikroskopu.

Navigační systém dokáže zaznamenat údaje jako jsou směr pohledu, ohniskový bod a průměr zorného pole mikroskopu a zobrazit tyto informace na navigační obrazovce.

Nastavení mikroskopu:

  • K mikroskopu musí být připojena sada adaptéru pro mikroskop.
  • Mikroskop a navigační systém musí být propojeny vhodným propojovacím kabelem mikroskopu.

Bližší informace o sadě adaptéru pro mikroskopy nalezete v příručce k použití nástrojů k optickému sledovacímu přístroji kraniální/ORL.

Před použitím

Před navigací mikroskopem si přečtěte uživatelskou příručku k programu.

Číslo výrobku: 60920-15CS

Datum vydání: 2020-05-26