Image Fusion Angio

Snímky s projekcí intenzity barev (CIP)

Základní informace

Pro každý fúzovaný snímek DSA jsou po opuštění aplikace automaticky generovány sekvence snímků CIP.

Jak interpretovat snímky CIP

Snímky CIP poskytují časové informace o průtoku krve z řady sekvenčních snímků DSA. Čas, kdy kontrastní činidlo dorazí na dané místo, je barevně kódován do jediného složeného obrazu. Barva každého pixelu označuje čas, kdy kontrastní činidlo dorazilo na dané místo. Struktury s vysokým kontrastním útlumem (např. větší cévy a cévní léze) jsou zobrazeny jako jasnější.Zde je zobrazen DSA snímek na začátku sekvence a odpovídající obraz CIP .

  • Červená a oranžová: Oblasti, do nichž již dorazilo kontrastní činidlo.
  • Žlutá a zelená: Oblasti, do nichž právě přichází kontrastní činidlo. Jedná se o oblasti s nejvyšší koncentrací kontrastního činidla v daném snímku.
  • Tyrkysová a modrá: Oblasti, do nichž kontrastní činidlo ještě nedorazilo.

Pro více informací viz:

Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub 2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27