Image Fusion Angio

Jak přijmout nebo zamítnout automaticky generované páry snímkůPřed pokračováním v provádění fúze snímků je nutné zkontrolovat každý pár. Fúzí lze sloučit pouze spárované snímky.

Aktivní pár zobrazený oranžovým orámováním odpovídá zobrazené sadě snímků.

Krok

1.

Zkontrolujte párování s oranžovým označením a potvrďte, že je přijatelné. Není-li přijatelné, zamítněte daný pár zvolením X.

2.

Po schválení páru se status změní na PAIRED.

3.

Pokračujte se zbývajícími páry.

Pro přepnutí na jiný pár zvolte požadovaný pár snímků.

Přijměte pouze páry snímků, které si přejete použít. Po přijetí minimálně jednoho páru snímků můžete přejít k dalšímu kroku.

4.

Zvolte Next. Zobrazí se obrazovka fúzí.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27