Image Fusion Angio

Jak nastavit oblast zájmu

Než zvolíte možnost Fusion, použijte předvolené možnosti oblasti zájmu pro zvýšení přesnosti orientace v omezeném prostoru.

Krok

1.

Zvolte ROI.

Otevře se menu s možnostmi oblasti zájmu. Obsah menu závisí na informacích dostupných v sadě snímků.

2.

Zvolte oblast zájmu, která je pro váš účel nejvhodnější (obvykle např. tepnu, která je zobrazena na snímku DSA). Software zobrazí sadu snímků se zvolenou oblastí zájmu překrytou červeně.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27