Image Fusion Angio

Kontrola a ověření přesnosti zarovnání

Funkce ověření

Image Fusion Angio poskytuje následující nástroje pro ruční ověření přesnosti polohování před a po fúzi:

  • Blending
  • Windowing
  • Ovladač přehrávače filmů
  • Scroll
Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27