Image Fusion Angio

Jak schválit výsledek fúze

Krok

1.

Zkontrolujte výsledek fúze. Je-li výsledek uspokojivý, přijměte jej schválením v hlavičce fúze.

2.

  • Pokud výsledek přijmete, bude daný pár snímků zobrazen jako fúzovaný.
  • Pokud výsledek nepřijmete, proveďte úpravy pomocí funkcí Adjust a Fusion, dokud nebude výsledek uspokojivý.

3.

Výsledek fúze bude uložen pro další zpracování. Software načte následující pár.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27