Image Fusion Angio

Jak používat ovladač přehrávače filmůPomocí ovladače přehrávače filmů automaticky přehrajte sekvenci snímků DSA a porovnejte ji s umístěním obrazu MIP.

Krok

1.

Zvolte tlačítko pro ovladač přehrávače filmů pod snímkem, který si přejete prohlídnout.

Blending nebo Windowing sekvence snímků budou přehrávány ve smyčce.

2.

Pro přerušení nebo zastavení přehrávače zvolte opět toto tlačítko.

Ručním posouváním posuvného ovladače můžete přeskočit na určitou pozici snímku.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27