Image Fusion Angio

Fúzování párů snímků

Úvod do fúzování párů snímkůPo přijetí párů snímků a po provedení výpočtu výchozí polohy můžete zahájit fúzi mezi 2D a 3D snímkem. 3D snímek je zobrazen jako červeně označená projekce maximální intenzity (MIP) překrývající 2D snímek.

Na úvodní obrazovce je zobrazena navrhovaná fúze vypočtená softwarem.

Přepínač označuje, který pár snímků bude zobrazen v oblasti pohledu .

Můžete provádět následující kroky:

  • Spouštění fúze
  • Nastavení oblasti zájmu
  • Ruční orientace překrytých snímků
Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27