Image Fusion Angio

Nabídka Data

Rozvržení nabídky DataČ.

Součást

Popis

Other Objects

Po otevření umožňuje volbu a prohlížení načtených objektů.

Vessels

Po otevření umožňuje volbu a prohlížení načtených snímků cév.

MORE

Odejděte z Image Fusion Angio, vraťte se k nabídce Data Selection a zvolte další data.

SELECTED DATA

Prohlížení načtených sad snímků jako fúzovaných párů.

Přepínání mezi fúzovanými páry.

Aktivní fúzovaný párPoužijte tlačítka se šipkami k procházení všemi páry fúzí.

Symbol otevřeného/zavřeného oka

Zobrazení/skrytí všech objektů nebo cév. Ve výchozím nastavení jsou všechny objekty a cévy skryty.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27