Image Fusion Angio

Schválení páru snímků

Základní informace

Image Fusion Angio analyzuje zvolená data pacienta a navrhuje páry 2D obrazů. To platí pro všechna data z jednorovinných skenerů nebo při dalším zpracování obrazů.

Jsou-li použity dvourovinné obrazy, aplikace přečte párovací informace z obrazů a tato část bude vynechána.

Navrhované páry mohou být zobrazeny jako:

  • fúzované (např. pár schválený v předchozí relaci)
  • navrhované (např. software předpokládá, že tyto obrazy patří k sobě)
  • spárované, po schválení
  • nespárované (např. po jejich vyřazení nebo pokud je nelze navrhnout)

Před zahájením fúzování s 3D snímkem musí být každá dvojice schválena ručně.

Není-li automaticky navrhovaný pár vhodný, můžete párování změnit ručně.

Zásady pro sestavování párůImage Fusion Angio navrhuje páry angiografických obrazů na základě času a úhlu jejich akvizice.

Č.Popis

Charakteristiky:

  • Modalita snímků (například rentgen)
  • Počet obrazů (např. celkový počet snímků/obrazů)
  • Úhel, pod kterým byl snímek proveden

Charakteristiky:

  • Název obrazu
  • Orientace (např. frontální)
  • Datum a čas akvizice

Náhled obrazu

Pomocí šipky otevřete nabídku orientace (natočení) obrazu

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27