Image Fusion Angio

Jak používat funkci BlendingFunkce Blending umožňuje porovnat zarovnání sady 3D snímku se snímkem DSA postupnou změnou neprůhlednosti 3D snímku. Zarovnání můžete ručně vylepšit. Software používá červené překrývání pro cévy.

Krok

1.

Zvolte Blending.

2.

Průhlednost můžete postupně upravovat přejetím myší/prstem doleva nebo doprava uvnitř obrázku.

Případně můžete pro zobrazení funkce Blending použít ovladač přehrávače filmů.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27