Image Fusion Angio

Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

Před použitím systému se všichni uživatelé musí účastnit povinného vzdělávacího programu prováděného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab, který zajistí bezpečné a vhodné používání.

Podpora s dohledem

Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná, proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Cílová skupina

Tato uživatelská příručka je určena zdravotnickým pracovníkům a jejich asistentům při vyšetření v oblasti neurochirurgie, neuroradiologie nebo radioterapie s použitím navigačního systému Brainlab.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat s opatrností.

Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:

  • pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
  • měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručkaObsah

Uživatelské příručky k programu

  • Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou navigaci
  • Popis nastavení systému na op. sále
  • Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwaru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typicky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů

Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci a sterilizaci

Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému

Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému, včetně technických specifikací a shody norem

Systémová a technická uživatelská příručkaKombinuje obsah Příručky k obsluze systému a Technické příručky
Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27