Image Fusion Angio

Jak spustit aplikaci Image Fusion Angio

Krok

1.

Zvolte údaje pacienta.

2.

Zvolte Image Fusion Angio z hlavní obrazovky Content Manager.

Software se spustí.

Číslo výrobku: 60919-80CS

Datum vydání: 2019-11-27