Fibertracking

Používání systému

Účel použití

Brainlab Elements Fibertracking je aplikace pro zpracování a vizualizaci drah kraniální bílé hmoty na základě dat Diffusion Tensor Imaging (DTI) pro použití u postupů plánování léčby. Aplikaci Brainlab Elements Fibertracking lze používat při všech klinických pracovních postupech, které vyžadují vizualizaci drah kraniální bílé hmoty v mozku. Produkt samotný nemá žádné konkrétní klinické indikace.

Aplikaci Brainlab Elements Fibertracking lze konkrétně použít k vizualizaci drah bílé hmoty v mozku u resekce lbi, plánování léčby pomocí SRS nebo v případech konturování lebky.

Místo použití

Aplikace Elements Fibertracking se používá:

  • V prostředí nemocniční kanceláře (např. kanceláři kliniky, kde se zákroky plánují) nebo na jakémkoliv místě s počítačem
  • Na platformě Brainlab na operačním sále nebo v místnostech vhodných pro chirurgické zákroky

Profily uživatelů

Aplikace je obecně určena k použití lékařskými profesionály a jejich asistenty, kteří pracují v oblasti neurochirurgie a plánování radioterapie.

Typickými uživateli jsou konkrétně ti, kteří jsou v popsaných případech vhodného použití popsáni:

  • Neurochirurgové, asistenti chirurgů a sálové sestry sestry
  • Lékařští fyzici, radiační onkologové, dozimetristé, radiační technologové

Dotčená skupina pacientů

Pro pacienty neexistují žádná demografická, regionální ani kulturní omezení.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26