Fibertracking

Rozvržení datKromě zobrazení axiálního, sagitálního a koronálního řezu dokáže aplikace Fibertracking zobrazit Brain Projection a 3D zobrazení.

Chcete-li přepínat mezi zobrazeními, zvolte položku Data z lišty nástrojů a vyberte z možností pod položkou Layouts.

Zobrazení projekce mozku je dvourozměrná projekce mozku na polokulovitém tělese, která rozkládá cerebrální struktury tak, aby šlo zobrazovat závity a rýhy bez rozdělování. Takové zobrazení lze vypočítat pouze z dat anatomických MR snímků o vysokém rozlišení, která byla zaregistrována spolu s předzpracovanými daty DTI. Data z anatomických MR snímků o vysokém rozlišení musejí být pořízena ve stejném časovém úseku jako zvolená studie DTI. Časový rozdíl nesmí přesáhnout 12 hodin.

ZobrazeníPopis
Brain Projection
  • Nahoře: Zobrazení projekce mozku.

  • Vlevo dole: 3D zobrazení.

  • Vpravo dole: Vybírejte mezi axiálními, koronálními a sagitálními zobrazeními.

Overview

  • Vlevo nahoře: 3D zobrazení (vybírejte mezi axiálním, koronálním a sagitálním zobrazením).

  • Vpravo nahoře: Axiální zobrazení.

  • Vlevo dole: Sagitální zobrazení.

  • Vpravo dole: Koronální zobrazení.

3D

  • 3D zobrazení.
  • Pouze za účelem přezkoumání.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26