Fibertracking

Jak modifikovat svazky vláken a objektyKrok

1.

Chcete-li zobrazit seznam svazků vláken nebo objektů, otevřete dialogové okno Data a odpovídající šipku vedle položky Fiber Bundles nebo Objects.

2.

Pod položkou Fiber Bundles nebo Objects zvolením šipky vedle požadovaného objektu otevřete dialogové okno vlastností .

3.

V dialogovém okně vlastností můžete:

  • Měnit název
  • Pod položkou Color zvolte z palety pro svazek vláken nebo objekt novou barvu
  • Pomocí funkce Convert převeďte svazek vláken do 3D objektu (dostupné pouze pro svazky vláken)
  • Pomocí funkce Delete svazek vláken nebo objekt vymažte
  • Viz dodatečné informace (základ a typ)

4.

Kliknutím na ikonu zavřeného oka skryjete všechny obsažené svazky vláken (s výjimkou svazku momentálně zvoleného).

5.

Kliknutím na symbol svazku vlákna skryjete pouze konkrétní svazek vláken (pokud není zvolen). Zvolený svazek vláken (oranžově zvýrazněn) skrýt nelze.

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26