Fibertracking

Jak vytvořit svazky vláken pomocí interaktivního sledováníKrok

1.

Přepněte funkční lištu Interactive doprava .

2.

K pohybu sledovací kuličky zvolte jakékoliv místo uvnitř přerušovaného kruhu . Pohybem oranžové sledovací kuličky v jakémkoli zobrazení uvidíte vlákna v dané oblasti.

3.

Přetažením kruhu definujte velikost sledovací kuličky .

Volitelné: druhý 3D objekt / oblast zájmu lze zvolit jako INCLUDE REGION a prozkoumat konektivitu vláken mezi interaktivní kuličkou a oblastí zájmu.

4.

Volitelné: Chcete-li uložit vlákna sledovaná v aktuální poloze kuličky, zvolte Add Fibers .

5.

Přesuňte interaktivní kuličku na jinou pozici. Dříve přidaná vlákna nezmizí, místo toho se zobrazí mírně průsvitná.

Opakujte krok 4 a sbírejte a přidávejte další vlákna k aktuálně zvolenému svazku vláken .

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26