Fibertracking

Fibertracking na základě šablony

Šablony oblasti zájmuFunkci TRACKING TEMPLATES lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

 • K dispozici je příslušná sada anatomických snímků o vysokém rozlišení.
 • Rozdíl mezi dobou skenování DTI a této sady anatomických snímků o vysokém rozlišení nepřesahuje konfigurovatelný časový rozdíl (implicitně 12 hodin).

Pokud příslušná sada anatomických snímků propojená s aktuálně zvolenou studií DTI, která patří do stejného časového úseku, neexistuje, funkce TRACKING TEMPLATES bude zakázána.

Sada snímků zvolená jako základní sada snímků pro segmentaci objektů šablon oblasti zájmu je stejnou sadou snímků, která je zobrazena v pohledu Brain Projection. Tato sada snímků byla zvolena jako sada snímků s nejlepším rozlišením při zohlednění časového úseku aktuálně zvolené studie DTI.

Uživatel také může zvolit implicitní šablonu nebo vytvořit šablonu ke sledování svazků vláken na míru.

K dispozici jsou následující TRACKING TEMPLATES:

 • Arcuate Fasciculus Left
 • CST Motor Left
 • CST Motor Right
 • DRT Left
 • DRT Right
 • Full Brain
 • Hand Motor Left
 • Hand Motor Right
 • Tumor (pouze, pokud je k dispozici)
Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26