Fibertracking

Školení a dokumentace

Zaškolení Brainlab

Společnost Brainlab doporučuje, aby se před použitím systému všichni uživatelé zúčastnili školicího programu pořádaného zástupcem společnosti Brainlab, aby se zajistilo bezpečné a vhodné používání.

Odpovědnost

Varování

Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat s opatrností.

Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:

  • pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
  • měli k této příručce neustálý přístup
Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26