Fibertracking

Úvod

Všeobecné informace

Funkce Fibertracking umožňuje sledovat struktury vláken v definované oblasti zájmu na základě difúzně vážených MR snímků. Kromě toho můžete konvertovat svazky vláken do 3D objektů, aby mohly být použity k dalšímu plánování.

Chcete-li použít funkci Fibertracking, nahrajte do aktuálního léčebného plánu sadu dat DTI.Základ pro Fibertracking

Fibertracking vychází z měření difúzní anizotropie v mozku pomocí difúzně vážených snímků (data DTI) nasnímaných v několika směrech. Program Fibertracking poté pro celý datový objem vypočte směr difúze podél potenciálních vláken bílé hmoty. Propojením řady bodů se vlákno rekonstruuje jako čára.

Data DTI

Funkce Fibertracking využívá službu, která běží na pozadí (DTI Preprocessing Performer), aby automaticky detekovala a předzpracovala platná data DTI. Program konvertuje data do DTI studie obsahující předregistrované sady snímků B0, mapy ADC a (barevné) FA mapy a tenzor difúze, které jsou pro funkci Fibertracking zapotřebí. DTI studii lze zvolit z nabídky Patient Selection (viz dokument Uživatelská příručka k programu, Content Manager/Patient Selection).

Zobrazení funkce Fibertracking

Směr difúze vody podél potenciálních vláken bílé hmoty se vypočte pro celý objem dat. Program Fibertracking zobrazí směr pro každé vlákno v souladu s barevným kódem, v němž určité barvy znázorňují konkrétní směr. Jinými slovy tyto barevné mapy (neurologická konvence) poskytují informace o směru difúze vody podél potenciálních vláken v řezech.

Barvy vláken

Vícebarevná vlákna jsou zbarvena v souladu s následující konvencí:

Barva vlákna

Směr difúze

Červená

Levá-pravá

Zelená

Anterior-posterior

Modrá

Hlava-nohy

Předběžné zpracování DTI

Výpočet pole tenzoru difúze ze sady dat DTI a výpočet map ADC a frakční anizotropie vychází z metod a algoritmů, které již byly zveřejněny a revidovány v odborných publikacích:

  1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.

  2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Algoritmus funkce Fibertracking

Funkce Fibertracking využívá algoritmus FACT (fiber assignment by continuous tracing), který první publikoval Mori, et al. v roce 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies – A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Upozornění
Upozornění
Číslo výrobku: 60917-64CS

Datum zveřejnění: 2018-12-06