Cranial Navigation System Registration

Obsah

Pracovní postup registrace pomocí orientačních bodů

Krok

1.

Naplánujte registrační body s naváděcími značkami nebo bez nich.

2.

Registraci bodů na anatomii pacienta je nutné provést v pořadí daném programem.

3.

Ověřte přesnost registrace.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10