Cranial Navigation System Registration

Obsah

Plánování orientačních bodů

Základní informace

Po aktivaci registrace metodou Landmark se otevře obrazovka pro plánování bodů s výzvou k jejich naplánování.

V této části je popsáno, jak ručně naplánovat registrační body (naváděcí značky nebo orientační body).

Možnosti pro plánování registračních bodůČ.Popis

Ručně přidejte registrační body poklepáním na 3D zobrazení.

Naplánované body přesně přemístíte přetažením nitkového kříže v kroužku v zobrazení axiálního, koronálního a sagitálního řezu.

Body lze odstranit stisknutím ikony odpadkového koše.

Seznam naplánovaných bodů. Chcete-li nějaký bod upravit, v seznamu vyberte název Landmark. V tomto příkladu je aktivní Landmark 03, který je zvýrazněný ve 3D projekci a zobrazený v axiální, koronální a sagitální projekci.

Tlačítko Register se aktivuje ihned poté, co software získá dostatečný počet bodů.

Výběrem možnosti Register otevřete obrazovku registrace a proveďte akvizici naplánovaných bodů.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10