Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak ověřit přesnost registracePo úspěšném provedení registrace se otevře obrazovka pro ověření.

Krok

1.

Přidržte hrot nástroje Softouch nebo sterilního ukazovátka (v případě registrace záchranných bodů) u známých anatomických orientačních bodů (např. nasion, nejlaterálnější body orbity) a ověřte, že poloha ukazovátka zobrazená v zobrazení snímků odpovídá skutečnému bodu na anatomii pacienta.

2.

Přidržte ukazovátko u různých bodů na lebce pacienta a ověřte, že zobrazená vzdálenost mezi ukazovátkem a pokožkou je správná.

3.

Je-li ověřená registrace akceptovatelná, výběrem možnosti Yes pokračujte v postupu.

Pokud ověřená registrace není akceptovatelná, vyberte možnost No a vyberte některou položku z dialogového okna Improvement Options, které se otevře.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10