Cranial Navigation System Registration

Obsah

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených státech.

  • Curve je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených státech.
  • iHelp® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených státech.

  • Kick® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených státech.
  • Softouch® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a ve Spojených státech.

  • Z-touch® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetích stran

Tento program se zčásti zakládá na následujících dílech. Úplné znění licence a autorských práv naleznete níže:

• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)

• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)

• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)

• libtiff 4.0.4 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)

• Xerces-C++, vyvinutý společností Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Označení CE  • Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje základním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích („SZP“).

  • Registration 3.5 je součástí Cranial Navigation System, který je produktem třídy IIb podle pravidel stanovených v SZP.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10