Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak provést akvizici vodicích bodůKrok

1.

Nástrojem Softouch pořiďte tři body v pořadí, v jakém se objevují na obrazovce.

  • Vyberte možnost Start Over , chcete li začít registraci od začátku. Všechny již pořízené body budou vymazány.
  • Chcete-li ručně upravit polohu bodů, vyberte možnost Edit Points .
  • Pokud jeden z bodů není k dispozici z důvodu nastavení polohy pacienta, vyberte možnost Skip Point . Přejdete tak k dalšímu bodu.

2.

Po úspěšné akvizici tří bodů software automaticky přejde ke kroku registrace metodou Surface Match.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10