Cranial Navigation System Registration

Obsah

Plánování záchranných bodů

Základní informace

Tato část popisuje, jak ručně naplánovat záchranné body, které lze registrovat kdykoliv během chirurgického zákroku.

Záchranné body lze naplánovat umístěním hrotu kolmo k orientačnímu bodu a pomalým otáčením ukazovátka, zatímco je hrot na stále stejném místě.

Záchranné body je třeba umístit na kostní struktury.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10