Cranial Navigation System Registration

Le guide demandé est inconnu du système.

Obsah

Pracovní postup

Krok

1.

Vyberte pacienta.

Další informace o výběru pacienta a dat naleznete v Uživatelské příručce k programu Patient Data Manager.

2.

Vyberte možnost Navigation v pracovním postupu Cranial.

3.

Vyberte všechna příslušná data pacienta a jakékoli definované objekty relevantní pro postup. Zobrazí se všechny aplikace pro určený pracovní postup.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10