Cranial Navigation System Registration

Obsah

Základní informace o programu – úvod

Základní informace

Registration je software pro předoperační registraci ovládaný dotykovou obrazovkou. Umístění chirurgických nástrojů v trojrozměrném znázornění překrývajícím sady anatomických snímků, jako např. MR a/nebo CT, může chirurgovi pomoci během nejrůznějších chirurgických intervencí.

Software Registration slouží k registraci polohy pacienta vůči předoperačním snímkům před chirurgickou navigací.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10