Cranial Navigation System Registration

Obsah

Porovnání povrchů – úvod

Základní informace

Surface Match je výchozí metoda registrace (je-li k dispozici) při otvírání pracovního postupu Registration. U registrace metodou Surface Match můžete skenovat povrch hlavy pacienta pomocí nástroje Z-touch nebo ukazovátkem Softouch.

Program využívá k přiřazení pacientovy anatomické krajiny k předoperačním snímkům z CT/MR algoritmus porovnání povrchů. Anatomické body na povrchu těla pacienta pořizujte jen v oblastech obsažených v sadách snímků CT/MR. Algoritmus porovnání povrchů jinak nebude fungovat. Nepořizujte body v oblastech, které nejsou pevné (např. oblast brady), neboť jejich poloha se mohla od skenování CT/MR posunout.

Výhody registrace porovnáním povrchů oproti registraci orientačních bodů

 • Posunutí kůže se zmenší (při použití nástroje Z-touch nebo Softouch)
 • Nejsou zapotřebí CT/MR markery

Metody registrace

MetodaVysvětlení
Z-touchNástroj Z-touch emituje infračervený laserový svazek, který je detekován kamerou. Body se pořizují provedením skenu pacientovy hlavy.
SoftouchNástroj Softouch je elektronické ukazovátko se senzorem detekujícím kůži. Infračervený signál emitovaný nástrojem Softouch spustí kameru, která zaregistruje bod ve chvíli, kdy se ukazovátko dotkne kůže.
Kombinování nástroje Z-touch a SoftouchK akvizici bodu můžete použít kombinaci nástrojů Z-touch a Softouch. To je užitečné tehdy, jestliže pomocí nástroje Z-touch nejsou přístupné charakteristické body pro porovnání povrchů (např. požadované oblasti jsou pokryty vlasy/ochlupením nebo se jedná o lokality, kde infračervený laserový bod nemůže být detekován kamerou).

Ověření 3D rekonstrukce

Před zahájením registrace prověřte povrch 3D rekonstrukce a určete, zda je vhodný pro registraci metodou Surface Match. Ujistěte se, že:

 • povrch obličeje je jasně viditelný,
 • povrch kůže je hladký bez přerušení či větších artefaktů,
 • 3D rekonstrukce se podobá pacientovi,
 • nejsou zjištěny žádné hadičky, pásky ani jiné artefakty, které by po skenování změnily vzhled obličeje,
 • je správná hranice pokožky.


Pokud s 3D rekonstrukcí nejste spokojeni, vyberte si z následujících možností:

 • Vyberte možnost Data a přejděte do jiného předem načteného datového souboru pacienta.
 • Ukončete program Registration a vyberte jiný datový soubor pacienta.
 • Proveďte akvizici bodů v oblastech, v nichž je 3D vizualizace správná.
 • Upravte hranici pod položkou Threshold .
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10