Cranial Navigation System Registration

Obsah

Registrace porovnáním povrchů pomocí nástroje Softouch

Pokyny pro akvizici bodů

  • Abyste předešli posunutí kůže, lehce se dotkněte nástrojem Softouch pokožky pacienta a při akvizici bodu aplikujte minimální tlak.
  • Nástroj Softouch při akvizici bodů pomalu posouvejte, aby akvizice bodů byla přesná.

  • Abyste zajistili optimální přesnost, pořizujte body na obou stranách obličeje pacienta, v blízkosti oblasti zájmu a na zadní straně hlavy.
  • Pro akvizici bodů se hodí všechny (kostní) struktury s povrchem, který se během anestézie obvykle nemění.
  • Nepoužívejte nástroj Softouch na měkké tkáni nebo oblasti, které mohou vůči skenu CT/MR změnit polohu (např. volná kůže, brada), protože to může ovlivnit přesnost registrace.
  • Vyhněte se místům, která se posunula kvůli artefaktům (např. hadičkám či páskám).

Před použitím

Varování
Varování

Jak zapnout nástroj Softouch

Zapněte nástroj Softouch stisknutím spínače pohotovostního režimu na dobu kratší než jedna sekunda.

Stavová LED kontrolka se rozsvítí v řadě dvou dlouhých jasně zelených záblesků a pak zůstane nepřetržitě svítit světle zelená barva, která vám oznamuje, že je nástroj v pohotovostním režimu.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10