Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak registrovat orientační bodyKrok

1.

Hrot nástroje Softouch postupně umísťujte na jednotlivé orientační body v pořadí daném programem. Zelený symbol zatržení označuje, že byla provedena akvizice bodu .

Není-li orientační bod přístupný, v 3D zobrazení nebo z odpovídajícího seznamu bodů vyberte jiný bod .

Po pořízení čtyř orientačních bodů dojde k aktivaci funkce Calculate .

Chcete-li provést opětovnou akvizici bodu, vyberte jej v 3D zobrazení nebo vyberte název odpovídajícího bodu Landmark ze seznamu.

2.

Chcete-li ihned pokračovat, vyberte možnost Calculate nebo pořiďte všechny orientační body a počkejte, až bude software automaticky pokračovat.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10